Par mums

Mēs izmantojam mūsdienīgu noliktavas un transporta pārvaldes sistēmu, piemēroto klientam, kā arī piedāvājam efektīvus piegāžu ķēžu risinājumus. Augsti kvalificēts personāls ar lielu darba pieredzi un pastāvīga loģistikas procesu kontrole un optimizēšana garantē mūsu pakalpojumu augsto kvalitāti.

Kompānijas stratēģija

Esot mūsdienu uzņēmumam ar daudzgadīgo darba pieredzi, turpināt aktīvi attīstīt kompāniju un ražošanas potenciālu, palielināt sadarbības ģeogrāfiju loģistikas sfērā. Aktīvi piedalīties tirgus izveidē, pieņemot par veiksmīgā darba fundamentu ciešas saites ar patērētāju.

Uzdevumi un mērķi

Nodrošināt mūsu klientiem plašu un kvalitatīvu integrētās loģistikas un tirdzniecības pakalpojumu spektru, rast vislabāko risinājumu saskaņā ar katra klienta prasībām un tirgus segmentu.

Klienti un partneri

Kompānijas sertifikāti, augsti attīstīta materiāli tehniskā bāze, daudzas pozitīvas klientu atsauksmes, godīgs vārds un partneru uzticība – ir nenovērtējama garantiju bāze mūsu klientiem.

Ekoloģijas politika

Mūsu politika apkārtējās vides aizsardzības jomā ir tieši saistīta ar uzņēmuma pastāvīgas attīstības uzdevumiem. Uzņēmums apzinās, ka ekoloģisku, sociālu un ekonomisku prasību izpilde ir viens no galvenajiem panākumu gūšanas priekšnosacījumiem.

Vērtības

  • Orientēšanās uz klientiem
  • Profesionalitāte
  • Drošums
  • Inovācijas